Klant in beeld

Zonnepanelen


met batterij voor elektriciteit-opslag bij Landbouwbedrijf De Jong en Bos in Odoorn (Drenthe)

Stap 1
Plaatsing van de zonnepanelen.
Grondbewerking voor het trafo-station

Inventarisatie van de fysieke mogelijkheden van eigen stroomopwekking

De hoeveelheid zonnepanelen die geplaatst kunnen worden

Bij Landbouwbedrijf De Jong en Bos zijn 1.050 zonnepanelen geplaatst met 310.000 kilowatt piekvermogen. Jan Reinier de Jong: ‘De hoeveelheid zonnepanelen is uiteindelijk naar 1050 stuks uitgebreid. Daarbij hebben we goed gekeken naar de constructie en belastbaarheid van de daken. Maar natuurlijk ook de ligging van de panelen ten opzichte van de zon gedurende de dag wordt vooraf beoordeeld. En de invloed dat schaduw als gevolg van bomen, begroeiing en andere opstallen voor de panelen als beperking op het rendement met zich meebrengt.’

Hoeveelheid stroom die geproduceerd gaat worden

Jan Reinier de Jong gaat uit van een rendement van 80% van zijn panelen daar het voornamelijk een oost-west opstelling betreft. Verwacht wordt dat per jaar 250.000 kilowattuur kan worden geproduceerd.

Eigen energiegebruik

Het eigen stroomverbruik bedraagt 75.000 kilowattuur per jaar.

De grootte van de hoofdaansluiting

In veel gevallen vereist de grootte van de hoofdaansluiting speciale aandacht. De aansluiting op het elektriciteitsnet is normaliter afgestemd op ‘normaal’ bedrijfsmatig gebruik en verbruik. Met de installatie van een relatief grote capaciteit eigen stroomopwekking kan dat mogelijk uit verband komen te liggen.  Dit was ook het geval bij Landbouwbedrijf De Jong. Bij zonnige dagen/momenten moest De Jong een deel van zijn zonnepanelen afschakelen omdat de hoeveelheid stroom teruglevering groter was dan de aansluiting op het net toeliet. In overleg met Jules Energie is de meest ideale grootte bepaald en veranderd van 3X80 Amp. naar 400 kVa stroomaansluiting.

Het huidige energiecontract

Wilt u gebruik kunnen maken van de Jules Energy aanpak om kosten- en opbrengsten-optimalisatie te realiseren, dan dient te worden overgestapt naar Jules Energy als energieleverancier. De energieleverancier LTO Energy heeft haar medewerking verleend om de switch naar Jules energy mogelijk te maken. Bij verandering van leverancier neemt Jules Energy een correcte administratieve inhuizing voor haar rekening.

Stap 2
Plaatsing van een groter trafo-station.

Bedrijfseconomische rendementsberekening

Definitie van de stroom opwekinstallatie (grootte en omvang)

Met de grootte van de gerealiseerde of de nog te realiseren stroomopwekking in het achterhoofd, is de omvang van de stroomopslag bepaald. Hoewel per geval de grootte van de opslaginstallatie bepaald wordt, is de ervaring dat de relatie opwek -> opslag verhouding 1 op 1 is. Ook de hoeveelheid eigen consumptie, het verbruiksprofiel en de grootte van de netaansluiting zijn bij de bepalingen van opslag van belang geweest.

Definitie overige installatiebenodigdheden: meetinstallatie, bekabeling, etc. en alle andere noodzakelijke voorzieningen

Er is een voorcalculatie van de installatiebenodigdheden (kabels e.d.), randapparatuur (meters en netaansluiting) en overige te treffen voorzieningen gemaakt.  Zodoende is een inschatting van de totale investeringsomvang  gemaakt.

Inventarisatie subsidiemogelijkheden

Met het inventariseren van subsidiemogelijkheden is een terugverdientijd berekend welke Jan Reinier de Jong heeft doen besluiten door te willen pakken met dit project.

Stap 3
Ondertekening van de ‘Green Deal’ met de provincie Drenthe

Offertes en subsidies aanvragen

Het verdient aanbeveling om grondig de mogelijkheden van subsidiëring te verkennen. U kunt dat zelf doen, of u laten bijstaan door gespecialiseerde bureaus. Jan Reinier de Jong kan in dit project gebruikmaken van de SDE regeling en de Green Deal van de provincie Drenthe. Dit laatste is een combinatie van subsidie en duurzame financiering met een aantrekkelijke rentevoet.

Ook verdient het aanbeveling om, wat de aanschaf van hardware betreft, bij verschillende partijen offertes aan te vragen. Belangrijk is vroegtijdig een deskundige installateur in de arm te nemen. Deze kan veel adviseren over – en vertraging voorkomen van – een goede uitvoering.

Stap 4
Zonpanelen leggen op de daken.

Realisatie groene opwek project

Installatie zonnepanelen en andere toebehoren (bijvoorbeeld meetinstallatie)

De installatie van de apparatuur voor groene opwek en opslag verlangt om nauwkeurige projectbegeleiding en planning. Op dit moment zijn de leveringstijden van Lithium Ion batterijsystemen ongeveer 20 weken. Neem a.u.b. contact op met Jules Energy om de huidige stand van levertijden te vernemen. Wij nemen ook graag de projectbegeleiding voor opslagsystemen voor u uit handen.

Installatie van het Jules Energy energie optimalisatie systeem

De installatie van het Jules Energy systeem heeft in vergelijking met de opwek- en opslaginstallatie veel minder om handen. Het komt neer op de installatie van de Jules software, de schakelbox, de stroommeters, enige bekabeling en internet netwerk aansluiting.

Stap 5

Oplevering van het project

Gedurende de uitvoering van het project wordt er een datum bepaald waarop de switch van de huidige energieleverancier naar Jules Energy gaat plaatsvinden. Deze datum is ook de feitelijke datum waarop alle installatiewerkzaamheden klaar dienen te zijn en getest. Zodat vanaf de switch datum direct gestart kan worden met de financiële optimalisatie van het groene project.

share share share